Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN


Mieszkania i budynki jednorodzinne oraz dworki i rezydencje

Budynki tego typu wymagają najczęściej budżetowych rozwiązań. 

Wyjątkami są Rezydencje oraz Dworki. W tych budynkach stosowane są rozwiązania zabezpieczenia mienia przy zastosowaniu wielu specjalistycznych i zaawansowanych czujników zewnętrznych tj. barier podczerwieni i wewnętrznych tj. PIR+MW z Antymasking, ochrona obwodowa czujniki otwarcia, czujniki zbicia szkła, czujniki gazów, czujniki sejsmiczne, czujniki dymu i temperatury PPOŻ wraz ze sterowaniem przez internet z poziomu Komputera, Smartfona i Tabletu.


Budynki biurowe i do wynajęcia

Budynki tego typu to prywatne, komercyjne obiekty, w których powierzchnia biurowa jest wynajmowana wielu organizacjom. Administrator budynku zarządza budynkiem w tym także bezpieczeństwem.

W wielu przypadkach najemcy wymagają centralnie zarządzanego systemu, który zapewnia realizację określonych potrzeb każdego najemcy jak również tych dotyczących przestrzeni publicznej.

Lokalizacja centrum zarządzania może znajdować się w obiekcie lub poza nim.


Obiekty handlowe

Firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną zwykle posiadają wiele obiektów, w tym siedzibę, liczne sklepy a także lokalne oraz oddalone od sklepów magazyny. Firmy takie muszą zadbać o ochronę swoich pracowników, klientów i towarów utrzymując jednocześnie przyjazną atmosferę w swoich sklepach. Proces sprzedaży detalicznej wymaga surowych środków ochrony i szczegółowych procedur aby zapewnić bezpieczeństwo towarów.


Instytucje finansowe

Na ogół stanowią strukturę wieloobiektową składającą się z siedziby głównej, wielu oddziałów, sejfów, bankomatów i centrów danych wymagających nieprzerwanej ochrony. Sektor ten wymaga najściślejszych środków ochrony aby skutecznie zabezpieczyć budynki, aktywa i pracowników przed potencjalnym zagrożeniem.


Obiekty przemysłowe

Elektrownie, gazownie, elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków, telekomunikacja, wodociągi zapewniają usługi które odgrywają istotną rolę życiu każdej osoby. Na ogół położone w oddalonych lokalizacjach lub miejscach gdzie występują trudne warunki. Często obiekty te są w dużej mierze pozbawione obsługi pracowniczej. Takie obiekty wymagają złożonych, dostosowanych do różnych typów zagrożeń systemów ochrony i nadzoru, które można obsługiwać i monitorować zdalnie.


Placówki medyczne

Szpitale i kliniki to budynki dostępne publicznie, podzielone na wiele lokalizacji, wykorzystujące dużą liczbę drzwi, przez które przechodzą co dzień setki lub tysiące osób, pracowników, pacjentów i odwiedzających. Placówki medyczne zapewniają opiekę zdrowotną wymagają zaawansowanych systemów ochrony i procedur aby ochronić budynki, wyposażenie, pracowników i pacjentów oraz zabezpieczyć wrażliwe dane i leki przed nieautoryzowanym dostępem.


Placówki oświatowe, kampusy

Obiekty w służbie edukacji są budynkami publicznymi o szerokiej otwartości co stanowi wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa. Z uwagi na wielkość, otwartość i skalę możliwych problemów ochrona współczesnej placówki oświatowej czy kampusu wymaga zaawansowanych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń.