System Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania


System Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania budynku oraz szybu windy

Projektujemy

Wykonujemy projekty Systemów Sygnalizacji Pożaru oraz oddymiania parkingów podziemnych, klatek schodowych oraz szybów wind dla wszystkich obiektów budowlanych.

Wykonujemy

Do budowy instalacji używamy materiałów i urządzeń tylko sprawdzonych i renomowanych producentów posiadających świadectwa dopuszczenia i homologacji CNBOP oraz zgodnych z normami PL. Instalacje wykonujemy we wszystkich typach obiektów budowlanych.

Integrujemy

Sygnał o pożarze ze wszystkich czujników środowiskowych i poszczególnych central umieszczonych w kilku budynkach w różnych miejscach przesyłany jest do centrali głównej zarządzającej całym systemem.

Zadania specjalne

Dla dużych i rozległych obiektów budowlanych oferujemy wykonanie instalacji za pomocą światłowodów.

PRZEGLĄDY OKRESOWE i SERWIS

Przeglądy okresowe obowiązkowe dla wszystkich czujek środowiskowych i central sygnalizacji pożaru oraz oddymiania. 

Rozpoznamy i naprawimy każdy problem w krótkim czasie. Chętnie pomożemy w podnoszeniu parametrów i ulepszeniach, zapewnimy szybką naprawę. Usługi serwisowe prowadzimy na podstawie zleceń lub umów serwisowych.

Chętnie pomożemy w każdej sytuacji. Zapraszamy do współpracy.